ஆட்சி அதிகாரம் எம்கைகளில் வந்தால் ஒன்றாக வாழலாம்! சம்பிக்கவையும் கைகோர்க்கக் கோரினார் சுமந்திரன்

”தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் இந்த நாட்டில் ஒன்றாக வாழ விரும்புகிறோம். அவ்வாறு ஒன்றாக வாழ்வதற்கு எங்கள் கைகளில் ஆட்சி அதி காரங்கள் சரியான முறையில் வழங்கப்படவேண்டும். எமது…

செய்திகள்