யாழ்.லவ்லி திறப்பு நிகழ்வில் மாணவர்களுக்கு உதவித் திட்டம்!

சாவகச்சேரி லவ்லி நிறுவனத்தின் ஓராண்டு பூர்த்தியை முன்னிட்டு அதேதினத்தில் யாழ்.நகரில் பண்ணை கடற்கரைச் சந்தியில் லவ்லி கிறீம் ஹவுஸ் நேற்று மாலை திறந்துவைக்கப்பட்டது. புதிய சுதந்திரன், தமிழ்…

செய்திகள்