அரசியல் கைதிகள் தொடர்பில் ஜனாதிபதியின் கருத்தினை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது: மாவை

தமிழ் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்வதற்கு இராணுவத்தினரும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி நிபந்தனை விதிப்பதானது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாகும் என இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின்…

செய்திகள்