காரைதீவு பிரதேச சபையின் கன்னி அமர்வு…

காரைதீவு பிரதேச சபையின் முதல் அமர்வு இன்று (20.04.2018) மு.ப.9.00 மணிக்கு காரைதீவு பிரதேச சபை தலைவர் கெளரவ கி.ஜெயசிறில் அவர்களின் தலைமையில் செயலாளர் அ.சுந்தரகுமார் அவர்களின்…

செய்திகள்