ஒப்புரவு நீதி அடிப்படையில் ஜனாதிபதி ஆனந்தசுதாகரனை விடுதலை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

Share the Post

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/newsuthanthiran/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1926