சம்பந்தரும் விக்கியும் மனம் விட்டு பேசவேண்டும்-அமைச்சர் மனோ கணேசன்

நல்லாட்சி அரசாங்கத்துடன் உடன்படிக்கை செய்து எந்த பயனும் இல்லை ஏனெனில் அரசாங்கத்தில் கௌதம புத்தர்களோ மகாத்மாகாந்திகளோ இல்லை என அமைச்சர் மனோகணேசன் தெரிவித்தார்.  யாழ்.ஊடக அமையத்தில் இன்றைய…