முல்லைத்தீவு பறிபோவதை தடுக்கும் வழிமுறைகளை ஆராய செயலணி உருவாக்கம் -வரவேற்கிறது கூட்டமைப்பின் கனடா கிளை

முல்லைத்தீவு மாவட்ட எல்லைக் கிராமங்களில் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படும் சிங்கள குடியேற்றங்களை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் தொடர்பாக ஆராய்வதற்காக வடக்கு மாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும், மாகாணசபை உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து … Continue reading முல்லைத்தீவு பறிபோவதை தடுக்கும் வழிமுறைகளை ஆராய செயலணி உருவாக்கம் -வரவேற்கிறது கூட்டமைப்பின் கனடா கிளை