மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும்வகையில் செயற்பாடுகள் அமைய வேண்டும்-சம்பந்தன்

எதிர்காலம் குறித்து நம்பிக்கை அற்றிருக்கும் மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படக்கூடிய விதத்தில் எமது செயற்பாடுகள் அமைய வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இரா. சம்பந்தன் விடுத்திருக்கும் ரமழான் பெருநாள் வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

ரமழான் புகட்டும் தியாகம், உதவுதல் போன்ற செயற்பாடுகள் மூலம் மக்களுக்கு நிம்மதியையும், மன ஆறுதலையும் பெற்றுக்கொடுக்க பெருநாள் தினத்தில் உறுதிபூணுவோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

புனித நோன்புப் பெருநாளைக் கொண்டாடுகின்ற எமது முஸ்லிம் சகோதரர்களுக்கு எனது இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று எதிர்க் கட்சித் தலைவர் ரமழான் பெருநாள் வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

சுய தியாகம் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு உதவுதல் என்பவற்றின் மகத்துவம் பற்றி புனித ரமழான் மாதம் எமக்கு நினைவூட்டுகின்றது. இப்புனித நாளினைக் கொண்டாடும் இச் சந்தர்ப்பத்தில் மக்களிடையே ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும் மற்றும் எமது நாட்டிலே சமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுதல் போன்ற விடயங்களை மறக்காமல் இருப்பதற்கும் நாம் உறுதிபூணுவோம். தமது எதிர்காலம் குறித்து நம்பிக்கையற்றிருக்கும் மக்கள் தமது எதிர்பார்ப்புகளையும் மகிழ்ச்சியையும் அடைந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புக்கிட்ட வேண்டுமென நான் பிரார்த்திக்கின்றேன் என்றும் வாழ்த்துச் செய்தியில் எதிர்க் கட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Share the Post

You May Also Like