வலி.மேற்கு விவசாயிகளுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு!

வலி.மேற்கு பிரதேசசபைத் தவிசாளர் த.நடனேந்திரனின் முயற்சியால், வலிமேற்கு பிரதேசத்தில் விவசாயத்தைத் தமது ஜீவனோபாயத் தொழிலாக மேற்கொள்கின்ற தெரிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு விவசாய உபகரணங்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வடக்கு மாகாணசபையின் முன்னாள் உறுப்பினர் சபா குகதாசனின் மாகாண சபை குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதி மூலம் கொள்வனவு செய்யப்பட்டே இந்த உபகரணங்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

Share the Post

You May Also Like