அன்புபுரக் கிராமத்துக்கான உள்ளக வீதிகள் பூநகரி பிரதேச சபையினரால் புனரமைப்பு

முழங்காவில் வட்டார உறுப்பினர் உப தவிசாளர் சி.சிறிரஞ்சன் அவர்களினதும், பொது மக்களினதும் வேண்டுகோளுக்கு அமைய முழங்காவில் அன்புபுரக் கிராமத்துக்கான உள்ளக வீதிகள் பூநகரி பிரதேச சபையினரால் புனரமைப்புச் செய்யப்படுகிறது. வேலைகளை தவிசாளர் அ.ஐயம்பிள்ளை அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.

Share the Post

You May Also Like