நியாயமான அதிகாரப் பகிர்வுக்கு புலம்பெயர் சமூகம் பச்சைக்கொடி – சுமந்திரன் எம்.பி. நம்பிக்கை

“தீவிரவாதப் போக்குடைய புலம்பெயர் சமூகத்தினர் மிக சிறிய எண்ணிக்கையிலேயே உள்ளனர். எனவே, இலங்கையில் புதிய அரசமைப்பின் ஊடாக நியாயமான அதிகாரப் பகிர்வு வழங்கப்பட்டால் அதற்குப் பெரும்பான்மையான புலம்பெயர்…

ஒருமித்த நாட்டுக்குள் தீர்வு; இல்லையேல் ஆதரியோம்! எமது மக்களின் நிலைப்பாடு அதுவே என சம்பந்தன் திட்டவட்டம்…

புதிய அரசமைப்பின் ஊடாக முன்வைக்கப்படும் தீர்வானது ஒருமித்த நாட்டுக்குள் பிரிக்கப்பட முடியாததாக இருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் அமையவேண்டும். அதேவேளை, மக்களும் பிராந்திய / மாகாண அரசுகளும்…

இராணுவம் வெளியேற வேண்டுமென்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை – சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்

வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் காணிகள், விவசாய நிலங்களில் ,அரச காணிகளில் , ஆலயங்கள் பாடசாலை என மக்களுக்கு உரிய பிரதேசங்களிலுள்ள அனைத்து இராணுவத்தினரும் வெளியேர…