இடுப்பில் ஆயிரத்தெட்டு அரிவாள்களுடன் அலையும் ரெலோவின் செயலர் ஸ்ரீகாந்தா!

நக்கீரன் ”அறுக்கத் தெரியாதவன் இடுப்பில் ஆயிரத்தெட்டு அரிவாள்” என்பார்கள். ரெலோவின் செயலாளர் நாயகம் ஸ்ரீகாந்தாவின் நிலையும் அவ்வாறே! குரு – வா, வா உன் வருகைக்குத்தான் காத்திருக்கிறேன். … Continue reading இடுப்பில் ஆயிரத்தெட்டு அரிவாள்களுடன் அலையும் ரெலோவின் செயலர் ஸ்ரீகாந்தா!