புத்தியைத் தீட்டவேண்டும்!

நக்கீரன் அண்மையில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவை த யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழக சமூகம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள்  சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்கின்றன. ”சிறுபிள்ளை வேளாண்மை விளைந்தும் வீடு வந்து சேராது” … Continue reading புத்தியைத் தீட்டவேண்டும்!