மூன்று மொழிகளே அரச கரும மொழி: அரபு மொழிக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம்! ஜி.ரி.லிங்கநாதன்

> > இலங்கையில் மூன்று மொழிகள் தான் அரச கரும மொழிகளாக காணப்படுகின்றன. அரபு மொழிக்கும் இந்த நாட்டிற்கும் என்ன சம்பந்தம் உள்ளது என்பதை விசாரிக்க வேண்டும்…

செஞ்சோலையில் வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கான மாதிரிக் கிராமத்திற்கு அடிக்கல்லை நாட்டினார் சிறீதரன் எம்.பி

யுத்தத்தின் போது உறவுகளை இழந்து செஞ்சோலையில் வளர்ந்து கல்வி கற்ற ஒரு தொகுதி பிள்ளைகளுக்கான மாதிரி கிராமத்திற்கான அடிக்கல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம்…