பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரனின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் இயக்கச்சி உப அஞ்சல் அலுவலகம் அமைப்பு

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபையின் நிர்வாக எல்லைக்கு உட்பட்ட இயக்கச்சி பிரதேசத்தில் உப அஞ்சல் அலுவலக கட்டடம் அமைப்பதற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறிதரன் அவர்கள்…

செய்திகள்