இராணுவத்துக்கு எதிராக மனு: முகாமுக்குள் வைத்து இளைஞர் விசாரணை – கூட்டமைப்பு எம்.பி. சரவணபவன் எதிர்ப்பு

பனை தென்னைக் கூட்டுறவுச் சங்கத்துக்குச் சொந்தமான காணியை ஆக்கிரமித்துள்ள இராணுவத்தினரை வெளியேற்ற வேண்டும் எனக் கோரிய இளைஞரின் வீடு தேடிச் சென்ற இராணுவத்தினர், அவரை இராணுவ முகாமுக்கு…

செய்திகள்