வலி.தெற்கு பிரதேச சபை தேர்தல் முடிவுகள்

இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி        -11
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி                            -2
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் -3
ஈ.பி.டி.பி.                                                       -2

Share the Post

You May Also Like