கரவெட்டி மைக்கலின் வெள்ளிவிழா சிறப்புற வலி.வடக்கு தவிசாளரின் வாழ்த்துச் செய்தி (Video)

மைக்கலின் வெள்ளிவிழா சிறப்பு வாழ்த்துச் செய்தி

வலி வடக்கு பிரதேச சபை தவிசாளர் சோமசுந்தரம் சுகிர்தன் அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி

மைக்கலின் வெள்ளிவிழா சிறப்பு வாழ்த்துச் செய்திவலி வடக்கு பிரதேச சபை தவிசாளரும் எமது நீண்டகால நலன்விரும்பியுமான சோமசுந்தரம் சுகிர்தன் அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி

Posted by Maichal S C Malisanthy on Thursday, February 21, 2019

Share the Post

You May Also Like