மாவை ஒரு மாபெரும் சரித்திரம்! – பாகம் – 4

– காலிங்கன் – ‘கொடி பிடித்தவர்கள், கொம்பிழுத்தவர்கள்’ எல்லாம் தம்மைப் போராளிகள் என்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள் என்றும் வரிந்து கட்டிக் கொண்டு நிற்கையில் என்றைக்கும் போல ஆரவாரமின்றி…

வவுணதீவுப் பொலிஸாரின் படுகொலை சரியான முறையில் விசாரிக்கப்பட்டிருந்தால் தாக்குதல்களைத் தடுத்திருக்காலம் -ஸ்ரீநேசன்…

கடந்த கார்த்திகை மாதம் வவுணதீவில் இடம்பெற்ற பொலிஸாரின் படுகொலை தொடர்பிலான விசாரணை சரியா முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் 21ம் திகதி இடம்பெற்ற தற்கொலைக் குண்டுத் தாக்குதல்களைத் தடுத்திருக்க முடியும்….

அரசியல் பின்புலத்தினூடாகவே மனித வெடிகுண்டுத் தாக்குதல் – சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்

மக்களையும் நாட்டையும் நேசிக்காத தலைவர்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்வதினால் இப்படியான சம்பவங்கள் இடம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது.உண்மையில் மக்களையும் நாட்டையும் நேசிக்கின்ற தலைவர் தான் நாட்டை ஆட்சி செய்ய…

வவுனதீவுக் கொலை:: நீதியான விசாரணை நடந்திருந்தால் 21 ஆம் திகதிய சம்பவம் நடந்திருக்காது!

கடந்த கார்த்திகை மாதம் வவுணதீவில் இடம்பெற்ற பொலிஸாரின் படுகொலை தொடர்பிலான விசாரணை சரியான முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் 21ம் திகதி இடம்பெற்ற தற்கொலைக் குண்டுத் தாக்குதல்களைத் தடுத்திருக்க முடியும்….

#எய்தவன் இருக்க அம்மை நோகும் காலம்..!

வவுணதீவு பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களை கடந்த 2018 நவம்பர் 29 படுகொலை செய்தவர்களும் முஸ்லிம் பயங்கரவாதிகள்தான் என்பது இன்று்்் 2019 ஏப்ரல் 27,ல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆனால்..! என்னை இரண்டுதடவை…