தேவாலயத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறீதரன்!

தேவாலயங்களை இலக்கு வைத்துள்ள தற்போதைய சூழலில் கிளாலிப் பகுதியிலுள்ள தேவாலயத்திற்குச் சென்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீதரன் அவர்கள் அங்கு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டதுடன் கூடியிருந்த மக்களைச் சந்தித்துக்…