யாழ் மாநகர முதல்வருக்கும் – சுவிஸ் நாட்டின் உயர்ஸ்தானிகருக்கும் இடையில் விசேட சந்திப்பு

யாழ் மாநகர முதல்வருக்கும் – இலங்கைக்கான சுவிஸ் நாட்டின் முதன்மைச் செயலாளரும், அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பொறுப்பாளர் டெமியானோ ஸ்குய்ட்டமட்டி (Damiano Sguaitamatti) ஆகியோருக்கிடையில் விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று…