இனப் பிரச்சினையை தீர்த்துவைக்கக் கூடிய ஆளுமை சிங்களத் தலைவர்களிடத்தில் இல்லை – சிறிநேசன்

இலங்கையின் இனப் பிரச்சினையை தீர்த்துவைக்கக் கூடிய ஆளுமை சிங்களத் தலைவர்களிடத்தில் இல்லை என்பதை மக்கள் உணர்ந்துள்ளார்கள் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞா.சிறிநேசன் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், இனப்பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கான…

10,500 வெளிவாரிப் பட்டதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பு – ஸ்ரீநேசன் தகவல்

வெளிவாரிப் பட்டதாரிகள் 10ஆயிரத்து 500இற்கும் மேற்பட்டோருக்கு செயற்றிட்ட அலுவலகர்களாக தொழில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞா.ஸ்ரீநேசன் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த காலத்தில் காந்தி பூங்காவில் பட்டதாரிகளால்…