சிறிதரனின் நிதியில் முழங்காவிலில் அன்னதான மண்டபம்!

பாராளுமன்ற உ றுப்பினர் கௌரவ சி.சிறீதரனின் அவர்களின் 0.5மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் முழங்காலில் செல்வ யோக சித்தி விநாயகர் ஆலயத்துக்கான அன்னதான மண்டபத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டல்.

இவ் நிகழ்வில் பூநகரி பிரதேச சபையின் தலைவர் உப தலைவர் பூநகரி பிரதேச சபையின் செயலாளர் மற்றும் ஆலய நிர்வாகம் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

Share the Post

You May Also Like