சுமந்திரனைப் பார்த்து விக்கி குரைப்பது ஒருவகை மனநோயின் வெளிப்பாடாகும்!

ஊழையிடும்  நரிக்கு நாட்டாமை கொடுத்தால்  கிடைக்கு இண்டு ஆடு கேட்குமாம். செத்தேனே சிவனே என்று தானும் தனது வீடும் என்றிருந்த ஒருவரைத்   தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் … Continue reading சுமந்திரனைப் பார்த்து விக்கி குரைப்பது ஒருவகை மனநோயின் வெளிப்பாடாகும்!