கோணாவில் கிராமத்தின் பல அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக 116 இலட்சம் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு!

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீதரன் அவர்களால், கோணாவில் பிரதேசத்தின் பல்வேறு அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்காக நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்பட்டு அபிவிருத்திகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. எதிர்காலத்திலும் இப்பிரதேச அபிவிருத்திக்காக பல திட்டங்கள் முன்மொழியப்பட்டு முதன்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கிளிநொச்சி மாட்டத்தின் கோணாவில் பிரதேசத்தில் வீதிகளின் புனரமைப்பு, ஆலயங்களின் புனரமைப்பு, பாடசாலைகளின் அபிவிருத்தி (கிளி/கோணாவில் ம.வி, கிளி/கோணாவில் காந்தி ஆரம்ப வித்தியாலயம், கிளி/ஊற்றுப்புலம் அ.த.க.பா, கிளி/யூனியன்குளம் அ.த.க.பா), விளையாட்டுக் கழகங்கள் அபிவிருத்தி என மொத்தமாக 25 அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்காக 116 இலட்சத்து 85 ஆயிரம் (11.68 மில்லியன்) ரூபா நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நிதி ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களும்…

1) யூனியன்குளம் பொது நோக்கு மண்டபம் புனரமைப்பு 50,000

2) மின்விளக்கு பொருத்துதல் – கோணாவில் கிழக்கு மாதர் கிராம

அபிவிருத்திச் சங்கம் 50,000

3) வாழ்வாதார உதவி வழங்கல்- கோணாவில் மத்தி மாதர் கிராம

அபிவிருத்திச் சங்கம் 50,000

4) வாழ்வாதார உதவி வழங்கல்- கோணாவில் கிழக்கு மாதர் கிராம

அபிவிருத்திச் சங்கம்

50,000

5) உபகரணக் கொள்வனவு – கோணாவில் யங்ஸ்ரார்

விளையாட்டுக்கழகம் 25,000

6) உபகரணக் கொள்வனவு -யூனியன்குளம் வனதாரகை

விளையாட்டுக்கழகம் 50,000

7) அணியிசைக்கருவி கொள்வனவு – கிளி/ ஊற்றுப்புலம் அ.த.க

பாடசாலை 120,000

8) ஒலிபெருக்கி கொள்வனவு – ஊற்றுப்புலம் சித்தி விநாயகர் ஆலயம் 60,000

9) விளையாட்டு உபகரணக் கொள்வனவு – ஊற்றுப்புலம்

விளையாட்டுக்கழகம் 50,000

10) அணியிசைக்கருவி கொள்வனவு – கிளி /கோணாவில் காந்தி ஆரம்ப வித்தியாலயம் 100,000

11) தளபாடங்கள் கொள்வனவு – கிளி /யூனியன்குளம் அ.த.க பாடசாலை 50,000

12) மின்னிணைப்பு வழங்கல் – யூனியன்குளம் கிராம அபிவிருத்திச்சங்கம் 30,000

13) ஊற்றுப்புலம் பலநோக்கு கூட்டுறவுச்சங்க வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

14) கோணாவில் காந்திக்கிராம வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

15) ஊற்றுப்புலம் ஆலடி முருகன் ஆலயப் புனரமைப்பு 100,000

16) மைதானம் புனரமைப்பு – கிளி/கோணாவில் மகாவித்தியாலயம் 500,000

17) மைதானப் புனரமைப்பு – கிளி/கோணாவில் காந்தி ஆரம்ப வித்தியாலயம் 500,000

18) காந்திக்கிராம வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

19) யூனியன்குளம் நாவலடி முருகன் ஆலயப் புனரமைப்பு 300,000

20) காந்திக்கிராமம் சிறீ துர்க்கை அம்மன் ஆலயப் புனரமைப்பு 400,000

21) மைதானம் புனரமைப்பு -கோணாவில் வானதாரகை

விளையாட்டுக்கழகம் 500,000

22) யூனியன்குளம் மாணிக்கப் பிள்ளையார் ஆலயம் புனரமைப்பு 500,000

23) ஊற்றுப்புலம் கிறிஸ்தரசர் தேவாலயம் புனரமைப்பு 200,000

24) மைதானம் புனரமைப்பு – கிளி/ஊற்றுப்புலம் அ.த.க. பாடசாலை 500,000

25) கோணாவில் உப தபாலக கட்டடம் அமைத்தல் 1,500,000

இவ்வாறு 25 அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்காக 116 இலட்சத்து 85 ஆயிரம் (11.68 மில்லியன்) ரூபா நிதி தென்மராட்சி பகுதியின் பல இடங்களிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது…

இதில் பல வேலைத்திட்டங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன சில வேலைத்திட்டங்கள் தற்போது வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Share the Post

You May Also Like