மாவீரர்களின் எண்ணங்களைச் சுமந்து ஒன்றாகப் பயணிக்க வேண்டும்- கோடீஸ்வரன்

மாவீரர்களின் எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் சுமந்தவர்களாக நாங்கள் ஒன்றாகப் பயணிக்க வேண்டும் என அம்பாறை மாவட்ட தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்….

புதிய கட்சிகள் உருவாக காரணம் கதிரை ஆசையே! என்கிறார் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்

கதிரைகள் மீதான பற்றே இன்று புதிய கட்சிகள் உருவாகக் காரணமாகின்றதே தவிர வேறெதுவும் இல்லை என வன்னி முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவித்துள்ளார். வவுனியாவில்…