மானிப்பாய் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வெற்றி…

மானிப்பாய் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி 10,302 வாக்குகளைப்பெற்று 29%04 விகிதாசாரத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

Share the Post

You May Also Like