யுத்த குற்றங்களுக்கு பொறுப்புக்கூறவேண்டிய கடப்பாட்டிலிருந்து நழுவலாமா?

மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் மனித உரிமைகள் , நல்லிணக்கம் , பொறுப்புகூறுதல் ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கும் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் 30/1தீர்மானத்துக்கு இலங்கை துணை அனுசரணையினை வழங்கியது. இவ்வாறு அனுசரணையை வழங்கியதன் மூலமாக இலங்கையில் சிவில்…

உள்நாட்டு யுத்தத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட சர்வதேசக் குற்றங்களுக்கு எதிரான பொறுப்புடைமை நிலையான சமாதானத்துக்கு வழிகாட்டுமா?

2015இல் இலங்கை அரசாங்கமானது நல்லிணக்கம், பொறுப்புடைமை மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆகியவற்றை முன்கொண்டு செல்லும்  ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகளுக்கான பேரவையின் 30/1 தீர்மானத்திற்கு இணை…

யுத்தக் குற்றங்களுக்கு இலங்கை அரசு பொறுப்பு கூறவேண்டும்

இலங்கையில் இடம்பெற்ற இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின்போது நிகழ்த்தப்பட்ட மனிதப் படுகொலைகள் மற்றும் யுத்தக் குற்றங்களுக்கு பொறுப்பு கூறவேண்டிய கடப்பாடு இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு காணப்படுவதாக வடமாகாண சபையின் புதிய உறுப்பினராக…